Echtscheiding

Er zijn 2 vormen van echtscheiding:

  • de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
  • de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO)

Enkel de familierechtbank kan een echtscheiding uitspreken. Dit kan niet geregeld worden bij de dienst Burgerzaken.

Voor meer informatie kan je dus best contact opnemen met een advocaat of notaris.