Beroepswijziging

Elke verandering van beroep moet gemeld worden aan de dienst burgerzaken om de persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij te houden. De informatie 'beroep' vermeldt de activiteit waaruit een persoon zijn voornaamste bestaansmiddelen put.

De gemeente gaat de juistheid betreffende het beroep niet na, maar dient ter voorkoming van misbruiken ondermeer bij vrije beroepen, waarvan de titel is beschermd door de wet, de overlegging van een officieel stuk ter zake te zien.

De vermelding van je beroep wordt op bepaalde attesten, uittreksels, bewijzen vermeld (onder ander attest van woonst of inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister).