Openbaar vervoer

In Wevelgem kan je gemakkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zijn zowel bus- als treinverbindingen. 

 • Trein |  Het station bevindt zich in de Stationstraat (zijstraat Lode de Boningestraat). De lijn  Kortrijk - Ieper - Poperinge houdt er halt.
 • Bus | Om van Wevelgem naar Gullegem te reizen en omgekeerd, maakt je als reiziger gebruik van lijn 82 en lijn 42.  Deze lijnen geven aansluiting in Moorsele Standbeeld.  Inwoners van Wevelgem die niet op het traject van lijn 82 wonen, kunnen met lijn 40 tot Wevelgem-Centrum rijden. Ook daar is er aansluiting met de bus naar Moorsele.

Eerste jaar middelbaar = 1 maand gratis met De Lijn

Start je kind na de vakantie in het eerste middelbaar? Vraag dan een gratis probeerabonnement van De Lijn aan.

De bus- en tramchauffeurs nemen met plezier de rol van mama/papa taxi van je over. Probeer bus en tram een maand lang gratis uit Met een gratis probeerabonnement kan je zoon of dochter de hele maand september op bus en tram* stappen.

Overal en altijd. Op schooldagen én tijdens het weekend.

*Uitgezonderd de Limburgse snellijnen met nummers 68, 178 en 179.

Aanvragen is eenvoudig

• Is je kind geboren in 2011? Dan kan je zo een gratis probeerabonnement aanvragen:

Registreer je vóór 17 augustus 2023 met het rijksregisternummer van je kind op delijn.be/probeeractie. In augustus ontvang je dan het probeerabonnement per post.

• Is je kind niet geboren in 2011, maar start hij/zij ook in het eerste middelbaar? Dan geldt dezelfde procedure als hierboven. Vul op delijn.be/probeeractie aanvraagformulier in en laad het nodige attest op. Duurzaam op stap met De Lijn Met het probeerabonnement maakt je kind nu al kennis met bus en tram – en zo dus ook met duurzaam vervoer. Een goede gewoonte die al jong start. Jij als ouder helpt zo ook mee om het aantal autoverplaatsingen in je buurt te verminderen. Zo wordt de schoolomgeving van je kind leefbaarder en verkeersveiliger – en dat heeft voordelen voor iedereen: de klasgenootjes van je kind, de leerkrachten, de buren, …

Vragen over deze actie?

• delijn.be/probeeractie

• 070 220 200 (0,30 euro/min)

 

Decreet Basisbereikbaarheid

Op 3 april 2019 keurde de Vlaamse Regering het decreet basisbereikbaarheid goed. Het goedkeuren van dit decreet betekende de start van het hervormen van het huidige openbaarvervoernet (OV-net). 

In de loop van 2019 keurde de vervoerregioraad Kortrijk enkele basisprincipes goed voor dit nieuw OV-net:

 • Verplaatsingsnoden als vertrekpunt: 
  Samen met de lokale besturen en hun inwoners onderzoeken we wat de werkelijke verplaatsingsnoden zijn en hoe we het aanbod van de verschillende vervoersvormen (openbaar vervoer, deelauto’s en -fietsen, etc.) binnen de budgettaire mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen organiseren.
 • Combineren van verschillende vervoersmiddelen: 
  De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer maximaal concentreren op de belangrijke verkeersassen in elke regio. Dit systeem kan alleen goed functioneren als de reiziger makkelijk de overstap kan maken van het ene naar het andere vervoersmiddel.
 • Een gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden: 
  We onderzoeken hoe het openbaar vervoer, het wegennet, de fietsenroutes en de waterwegen kunnen samenvlechten tot een overzichtelijk gelaagd netwerk.
 • Een regionale aanpak: 
  Mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen. De 300 Vlaamse gemeenten worden samengebracht in15 vervoerregio’s. Elke regio wordt aangestuurd door een vervoerregioraad die instaat voor de opmaak en het uitrollen van een eigen regionaal mobiliteitsplan.
 • Vlotte doorstroming mogelijk maken: 
  Nadenken over mobiliteit gaat ook over het vastleggen van de ‘geschikte’ locaties voor bedrijven, woningen, ect... Maar ook over het aanbod van wegen en andere verkeersinfrastructuren en de inrichting ervan. Zorgen voor een betere doorstroming voor de auto, de bus, de tram en de fiets is de opdracht.
 • Inzetten op duurzame vervoersmiddelen: 
  Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zet maximaal in op duurzame vervoersmiddelen. De opmaak van de regionale mobiliteitsplannen is de kans bij uistek om dezeomslag te realiseren.
 • Inzetten op innovatie: 
  Ook de informatie- en communicatietechnologie kunnen worden ingezet om verplaatsingenveiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken.
 • Verkeersveiligheid aanpakken: 
  In functie van verkeersveiligheid wordt er actiever ingezet op een goede mix van kordate handhaving, investeringen in de infrastructuur en verkeerseducatie.

Tegen de zomer 2020 dient het nieuwe OV-net klaar te zijn. 

Op lange termijn zal het OV-net streven naar volgende principes: 

uitleg basisbereikbaarheid