Openbaar vervoer

In Wevelgem kan je gemakkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zijn zowel bus- als treinverbindingen. 

 • Trein |  Het station bevindt zich in de Stationstraat (zijstraat Lode de Boningestraat). De lijn  Kortrijk - Ieper - Poperinge houdt er halt.
 • Bus | Om van Wevelgem naar Gullegem te reizen en omgekeerd, maakt je als reiziger gebruik van lijn 82 en lijn 42.  Deze lijnen geven aansluiting in Moorsele Standbeeld.  Inwoners van Wevelgem die niet op het traject van lijn 82 wonen, kunnen met lijn 40 tot Wevelgem-Centrum rijden. Ook daar is er aansluiting met de bus naar Moorsele.

 

Decreet Basisbereikbaarheid

Op 3 april 2019 keurde de Vlaamse Regering het decreet basisbereikbaarheid goed. Het goedkeuren van dit decreet betekende de start van het hervormen van het huidige openbaarvervoernet (OV-net). 

In de loop van 2019 keurde de vervoerregioraad Kortrijk enkele basisprincipes goed voor dit nieuw OV-net:

 • Verplaatsingsnoden als vertrekpunt: 
  Samen met de lokale besturen en hun inwoners onderzoeken we wat de werkelijke verplaatsingsnoden zijn en hoe we het aanbod van de verschillende vervoersvormen (openbaar vervoer, deelauto’s en -fietsen, etc.) binnen de budgettaire mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen organiseren.
 • Combineren van verschillende vervoersmiddelen: 
  De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer maximaal concentreren op de belangrijke verkeersassen in elke regio. Dit systeem kan alleen goed functioneren als de reiziger makkelijk de overstap kan maken van het ene naar het andere vervoersmiddel.
 • Een gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden: 
  We onderzoeken hoe het openbaar vervoer, het wegennet, de fietsenroutes en de waterwegen kunnen samenvlechten tot een overzichtelijk gelaagd netwerk.
 • Een regionale aanpak: 
  Mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen. De 300 Vlaamse gemeenten worden samengebracht in15 vervoerregio’s. Elke regio wordt aangestuurd door een vervoerregioraad die instaat voor de opmaak en het uitrollen van een eigen regionaal mobiliteitsplan.
 • Vlotte doorstroming mogelijk maken: 
  Nadenken over mobiliteit gaat ook over het vastleggen van de ‘geschikte’ locaties voor bedrijven, woningen, ect... Maar ook over het aanbod van wegen en andere verkeersinfrastructuren en de inrichting ervan. Zorgen voor een betere doorstroming voor de auto, de bus, de tram en de fiets is de opdracht.
 • Inzetten op duurzame vervoersmiddelen: 
  Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zet maximaal in op duurzame vervoersmiddelen. De opmaak van de regionale mobiliteitsplannen is de kans bij uistek om dezeomslag te realiseren.
 • Inzetten op innovatie: 
  Ook de informatie- en communicatietechnologie kunnen worden ingezet om verplaatsingenveiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken.
 • Verkeersveiligheid aanpakken: 
  In functie van verkeersveiligheid wordt er actiever ingezet op een goede mix van kordate handhaving, investeringen in de infrastructuur en verkeerseducatie.

Tegen de zomer 2020 dient het nieuwe OV-net klaar te zijn. 

Op lange termijn zal het OV-net streven naar volgende principes: 

uitleg basisbereikbaarheid