Nationale verminderingskaart gemeenschappelijk vervoer - blinden

Blinden en slechtzienden hebben recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Hiermee reis je gratis met bus, metro, tram, trein (2e klasse) of geniet je een verminderd tarief op bepaalde vluchten van Brussels Airlines. De kaart is persoonlijk en levenslang geldig.

Voorwaarden
  • De kaart wordt toegekend aan personen die getroffen zijn door een blijvende ongeschiktheid van minstens 90% wegens een oogaandoening. De handicap moet bewezen worden door een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat betrokkene getroffen is door een blijvende ongeschiktheid van minstens 90% wegens een oogaandoening.
  • In België reis je gratis in 2e klasse, zonder vervoerbewijs. Ook de geleidehond mag gratis mee.
  • In 1e klasse betaal je enkel een supplement (het verschil tussen de volle prijs van de biljetten in beide klassen).  Bezit je nog een andere reductiekaart, dan krijg je een korting op dit supplement.

 Belangrijk : voor de eventuele begeleider kunnen de voordelen van de nationale verminderingskaart worden gecombineerd met de voordelen van de kaart 'Kosteloze begeleider'

Wat moet je meenemen?

Attest waaruit blijkt dat er een ongeschiktheid van minstens 90% wegens een oogaandoening bestaat.

Extra informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het loket Sociale Zaken of op FOD Sociale Zekerheid.