Natuur en biodiversiteit

Doel:

De school brengt de leerlingen in contact met de natuur op en buiten de school en stimuleert het respect voor de natuur.

Vergroening van de school

Meer info van vergroeningssubsidies ‘pimpjespeelplaats’, inspiratie opdoen, buiten lesgeven.

De provinciale MOS-begeleider ondersteunt de school tijdens het vergroeningsproces.

Vergroening van de school

Subsidie Natuur op school

Provincie West-Vlaanderen wil scholen inspireren, stimuleren en ondersteunen om natuurlijke schoolomgevingen te creëren en bestaande groene schoolomgevingen natuurrijker in te vullen en/of in stand te houden. Dit als hefboom voor meer natuurcontact en leernatuur op school.

Natuur op school

Educatief materiaal gemeente

De dienst Openbaar Groen en Netheid biedt de scholen de mogelijkheid aan om educatief materiaal gratis te gebruiken. 

Educatieve koffers

Subsidie natuurwandelingen voor Wevelgemse scholen

Wevelgemse scholen kunnen een subsidie ontvangen voor natuurwandelingen die begeleid worden door verschillende instanties. De leerpakketten worden nu ook in eigen gemeente aangeboden, onder andere in provinciedomein Bergelen. De subsidie bedraagt de prijs voor een gidsbeurt, met een maximum van 60 euro/gidsbeurt.

Subsidie natuurwandelingen