Natuur en biodiversiteit

Doel:

De school brengt de leerlingen in contact met de natuur op en buiten de school en stimuleert het respect voor de natuur.

Vergroening van de school

Meer info van vergroeningssubsidies ‘pimpjespeelplaats’, inspiratie opdoen, buiten lesgeven.

De provinciale MOS-begeleider ondersteunt de school tijdens het vergroeningsproces.

Brochure educatief materiaal

Subsidie natuurwandelingen voor Wevelgemse scholen. 

Sedert 2009 konden de Wevelgemse scholen genieten van gratis begeleide natuurwandelingen op Wevelgems grondgebied.  De gemeente vergoedde daarvoor de VZW Natuurpunt Wevelgem voor deze gidsbeurten door middel van een jaarlijkse subsidie.

Ondertussen zijn er ook anderen instanties (buiten Natuurpunt) die natuurwandelingen begeleiden, nl. Stadlandschap Leie en Schelde, de dienst Natuur- en milieueducatie van de provincie en VELT.   Voor Wevelgemse scholen is dit interessant omdat je nu de leerpakketten (vb van de Gavers) ook in eigen gemeente aangeboden krijgt.

Door het subsidiereglement te actualiseren, zodat de school nu een subsidie krijgt in plaats van de natuurvereniging, staat het de school vrij te kiezen wie de natuuruitstap begeleidt.

De subsidie bedraagt de prijs voor een gidsbeurt, met een maximum van 60 euro/gidsbeurt.

Reglement subsidie voor begeleide natuuruitstappen 

De school dient vooraf een aanvraag in aan de hand van het daartoe bestemde digitale aanvraagformulier.  Door de administratie wordt aan de school een bevestiging van ontvangst en al of niet ontvankelijkheid voor subsidiëring bezorgd. De school reserveert zelf het bezoek.  Na de wandeling dient de school een schuldvordering in vóór eind juni van het betreffende schooljaar.

Aanvraagformulier