Nachtwinkels

Elke uitbater die een nachtwinkel wil openen, open houden of heropenen is onderworpen aan het reglement op de uitbating van nachtwinkels. Dit houdt in dat er een vergunning moet afgeleverd worden alvorens de nachtwinkel mag uitgebaat worden. Hieronder staan enkele belangrijke aandachtspunten. Raadpleeg het reglement of neem contact op met de stafmedewerker Lokale Economie om alle details te kennen.

Wat zijn de voorwaarden om een vergunning te bekomen?

 • Voldoen aan de plaatsbeperkingen zoals omschreven in artikel 7. Dit artikel bepaalt o.a. dat er geen vergunning kan worden verleend indien er binnen een straal van 200 m een school, een gebouw van de eredienst, een prostitutieruime, een horecazaak, een speelzone of een andere nachtwinkel gevestigd is.

 • Positieve beoordeling na het administratief onderzoek waarbij o.a. volgende aspecten aan bod komen: brandveiligheid, financieel onderzoek, moraliteitsonderzoek, stedenbouwkundig onderzoek,..

Hoe kan een verguning worden aanvraagd?

De vergunning kan enkel online worden aangevraagd via onderstaande link. 

Welke documenten moeten bezorgd worden?

 • Bijlage 1 - Kopie identiteitskaart

 • Bijlage 2 - Uittreksel strafregister van uitbater(s)

 • Bijlage 3 - Plattegrond van het pand, per bouwlaag
 • Bijlage 4 - Foto van de voorgevel van het pand
 • Bijlage 5 - Kopie brandpolis
 • Bijlage 6 - Keuringsattest elektrische installatie
 • Bijlage 7 - Keuringsattest veiligheidsverlichting
 • Bijlage 8 - Keuringsattest gasinstallatie
 • Bijlage 9 - Keuringsattest verwarmingsinstallatie
 • Bijlage 10 - Keuringsattest blusmiddelen
 • Bijlage 11 - Vergunning FAVV
 • Bijlage 12 - Kopie statuten vennootschap

Welke kosten zijn verbonden aan het uitbaten van een nachtwinkel?

Naast de gebruikelijke kosten voor ondernemingen is een nachtwinkel onderworpen aan het belastingsreglement op nachtwinkels. Dit reglement legt volgende bedragen vast:

 • Openingsbelasting: 6 000 euro per nachtwinkel;
 • Jaarlijkse belasting: 1 500 euro per jaar per nachtwinkel.

Meer info over deze belastingen is terug te vinden in het reglement.