Saneren groene cluster Wittemolenstraat en Dadizelestraat

Gepubliceerd op Woensdag 01 december 2021
01 januari 202301 januari 2025

 

Inhoud webpagina

Inleiding

De gemeente plant deze legislatuur weg- en rioleringswerken in de Wittemolenstraat (Herthoek en Dadizelestraat). De woningen die er staan lozen er nog in de gracht. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wil de gemeente deze woonkorrel saneren. 

Samen met de aanleg van rioleringen wenst de gemeente ook nieuwe fietsvoorzieningen aan te leggen. Dit in samenspraak met de provincie West-Vlaanderen. 

De powerpoint die getoond werd op de infomarkt van 6 september 2021 kan gevonden worden door hier te klikken. 

Het voorontwerp

Op maandag 6 september 2021 ging een eerste infomarkt door. De inwoners die in de projectzone wonen werden uitgenodigd om de plannen van de bovenbouw te bekijken.  

De plannen kunnen hieronder in pdf-formaat teruggevonden worden. Het plan wordt geopend van zodra u op de knop klikt. 

Plan Wittemolenstraat: grens Menen tot Herthoek

Plan Wittemolenstraat: Herthoek

Plan Wittemolenstraat: Herthoek tot Ter Gracht

Afkoppelingsdeskundige

De afkoppelingsdeskundige zal binnenkort starten met de verschillende huisbezoeken. 
Meer informatie over afkoppelen: klik hier

Timing

Nutsmaatschappijen

In september 2023 zullen de nutsmaatschappijen starten met het vernieuwen van hun nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ...). Samen met het vernieuwen van de kabels zullen de elektriciteitskabels ook ondergronds gebracht worden. 

Fase 1 Aanleg nieuw net

Startdatum: rond 25 september 2023
Vermoedelijke duur:  4-tal weken
Beschrijving: aanleg nieuwe drinkwaterleiding

Fase 2 Puntwerken

Startdatum: Vermoedelijk najaar 2023
Vermoedelijke duur: 2 weken
Beschrijving: overnemen aftakkingen op nieuwe drinkwaterleiding + oud net verlaten.

Netten (her)aanleggen kan De Watergroep niet op 1-2-3. Kwaliteit en veiligheid vragen de nodige tijd.
De werken gebeuren in 3 stappen:

  1.  Graven van een sleuf en leggen van kabels of buizen erin. Woningen en winkels blijven bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbrugjes. Langere sleuven maakt men soms gedeeltelijk terug dicht.
  2.  Het verbinden van de nieuwe waterleidingen met het bestaande netwerk en alles grondig controleren. Pas als alles in orde is, kan de sleuf terug dicht.
  3. Als er woningen, winkels en bedrijven aansluiten op de nieuwe waterleidingen, maakt men daarvoor plaatselijke putten, vaak per woning.

Na de werken maakt men alle putten en sleuven terug dicht. Als alle aansluitingen gemaakt zijn, herstellen we het voetpad definitief.

Plan netaanpassing Dadizelestraat

Gemeentelijke weg- en rioleringswerken

Van zodra de nutsmaatschappijen klaar zijn met hun voorbereidende werken (vernieuwen kabels en ondergronds brengen) zal de aannemer van de gemeente starten. 

Voorlopig is er nog geen concrete timing gekend voor deze werken. 

Hinder

Van zodra de ontwerpplannen definitief zijn kan een aannemer aangesteld worden. Wanneer deze aannemer gekend is kunnen ook de gepaste verkeersmaatregelen (voor auto, fiets, voetganger) besproken worden. 

Deze verkeersmaatregelen zijn namelijk afhankelijk van de capaciteit van de aannemer, fasering der werken, ... 

wittem

Het huidige tweerichtingsfietspad moet in de Herthoek plaatsmaken voor gemengd verkeer. Dit zal gepaard gaan met flankerende verkeersmaatregelen zoals rijbaankussens, as-verschuivingen en extra verticale elementen zoals bomen.