Groenzones

Verspreid over de hele gemeente vind je tientallen zones. Sommige zijn uitgestrekt en vrij groot, anderen zijn eerder klein, maar allen zijn ze heel belangrijk om de leefbaarheid in onze kernen te verhogen. Ze vormen de groene longen van onze gemeente. Waar we kunnen proberen we ze veel mogelijk met elkaar te verbinden, onder meer door trage wegen en andere zachte verbindingen.

Hieronder vind je een plannetje met de groenzones in de gemeente.Grotere kaart weergeven