Gemengd en gescheiden rioleringsstelsels

In Vlaanderen lozen veel woningen die op de riolering zijn aangesloten, het afvalwater (wasmachine, wc,…) en het regenwater (afvoer van het dak) samen in de riool.
Om kosten te besparen bij de aanleg van het rioleringsstelsel koos de overheid er in het verleden voor om beide 'soorten' water in dezelfde rioolpijp af te voeren. Een gemengd rioleringsstelsel veroorzaakt echter problemen:

  • Bij hevige regenbuien kunnen de riolen de watermassa niet slikken. Daarom zijn er 'overstorten' voorzien. Zoals de naam zegt, storten die het overtollig rioolwater in de plaatselijke beek of rivier, zodat het kan wegvloeien. Maar omdat het regenwater in de rioolpijp vermengd werd met het afvalwater, zorgt het overstort voor een vervuiling van de beken en rivieren.
  • Bij normale regenbuien stroomt het regenwater samen met het afvalwater weg via de riolen, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De waterzuivering werkt veel beter wanneer het alleen maar afvalwater moet behandelen. De toevoeging van regenwater in de riolen verdunt het afvalwater, zodat de zuivering minder goed verloopt.

Om die twee problemen op te lossen, neemt de rioolbeheerder het initiatief om, daar waar mogelijk, volledig gescheiden rioleringsstelsels aan te leggen, waarbij het regenwater via grachten (of een gelijkwaardig systeem) wordt afgevoerd. De afleiding van regenwater naar een grachtenstelsel laat het water toe langzaamaan weer in de bodem te sijpelen.