Energie

Doel:

De school heeft aandacht voor het energieverbruik op school en streeft ernaar om het verbruik te beperken, dit met participatie van de leerlingen.

MOS

Energiekoffers, actiefiches, verhalen i.v.m. energie en klimaat…

MOS traject klimaat

Wevelgem ondertekende het burgemeestersconvenant 2030  waarin we gaan voor een CO2- vermindering van 40% tegen 2030

MOS kan je helpen om de CO2-uitstoot in je school te verminderen! MOS biedt jouw school de klimaatbende aan.

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf.  Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Het klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.

Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’.

Ik trek het mij aan

Ik trek het mij aan (vroeger Dikketruiendag)

De vroegere Dikketuiendag spoorde scholen aan om de verwarming een paar graden lager te zetten. Nu is het meer dan dat. #iktrekhetmijaan nodigt scholen, organisaties, bedrijven en (lokale) overheden uit om hun klimaatinspanningen kenbaar te maken om zo ook anderen te inspireren. Samen vertellen we een hoopgevend verhaal van vele herkenbare, haalbare en betekenisvolle klimaatinspanningen en zetten we ook anderen aan tot actie.

Energiemeters gemeente

Op de gemeente kan je een energiemeter ontlenen.  De ontlening is gratis, maar moet op tijd aangevraagd worden.  De school mag die 14 dagen houden.

Een energiemeter is een toestel dat laat zien hoeveel stroom een apparaat gebruikt.  De energiemeter plaats je tussen het stopcontact en het apparaat.  Je ziet het actueel verbruik, het verbruik tijdens een bepaalde tijdsperiode en de bijhorende kosten.

Aanvragen bij duurzaam@wevelgem.be