Dierenwelzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren op haar grondgebied. Wevelgem heeft dit aan de hand van verschillende initiatieven ingevuld.  

Verbod op wilde circusdieren

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft alle Belgische steden en gemeenten aangeschreven met de vraag om op hun grondgebied geen circussen met wilde dieren meer toe te laten. Wevelgem is op dit verzoek ingegaan. Dit betekent dat Wevelgem enkel een vergunning geeft aan een circus zonder wilde dieren.

Geen levende dieren als entertainment

In 2020 werd een verbod ingevoerd om levende dieren te gebruiken als entertainment op evenementen. Uitzonderingen zijn huisdieren (= dieren die je als particulier mag houden) en circussen die in orde zijn met de hogere regelgeving.

Zwerfdieren

Wevelgem heeft voor zwerfdieren een overeenkomst afgesloten met Dierenasiel De Knuffelpootjes in Menen. Dit betekent dat Dierenasiel De Knuffelpootjes zorgt voor de opvang van rondzwervende, verloren of achtergelaten huisdieren op het grondgebied van de gemeente.

Daarnaast wordt de aanpak van verwilderde huiskatten en zwerfkatten exclusief aan Dierenasiel De Knuffelpootjes toevertrouwd. Zij staan dus in voor het beperken van de populaties aan verwilderde huiskatten en zwerfkatten op basis van castratie of sterilisatie, met als begeleidende maatregel een sensibiliseringscampagne via de gemeentelijke informatiekanalen.

Vuurwerk

Vuurwerk zonder een voorafgaande machtiging is enkel nog toegelaten op oudejaarsavond tussen 22 en 1 uur. Op deze manier is de periode waarop eigenaars van dieren die gevoelig zijn voor vuurwerk hun voorzorgen moeten nemen, beperkt tot deze periode. 

Meldingen

Meldingen rond dierenwelzijn kunnen gebeuren via het meldpunt van de gemeente (www.wevelgem.be/meldpunt) of bij de politiediensten (www.pzgrensleie.be) naargelang de situatie. 

Wie overlast heeft van zwerfkatten, kan dit ook rechtstreeks melden aan Dierenasiel De Knuffelpootjes (www.knuffelpootjes.be).