Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving. Ook voor nachtwinkels geldt er een aparte regeling.

Omschrijving van “wekelijkse rustdag”

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van “sluitingsuren”

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

 • voor 5 uur en na 20 uur;
 • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Bestaan er afwijkingen op deze wetgeving?

Afwijkingen voor bepaalde sectoren

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s");
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden;

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.

Afwijkingen bepaald door het college van burgemeester en schepenen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
 2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Voor 2023 werden volgende afwijkingen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen:

 • Week 1: 2 t.e.m. 8 januari 2023: begin soldenperiode;
 • Week 4: 23 t.e.m. 29 januari 2023: einde soldenperiode;
 • Week 20: 15 t.e.m. 21 mei 2023: kermis Wevelgem - Hemelvaart;
 • Week 22: 29 mei 2023 t.e.m. 4 juni 2023: kermis Gullegem;
 • Week 26: 26 juni 2023 t.e.m. 2 juli 2023: begin soldenperiode;
 • Week 30: 24 t.e.m. 30 juli 2023: einde soldenperiode en kermis Moorsele;
 • Week 37: 11 t.e.m. 17 september 2023: braderie Wevelgem en kermis Gullegem;
 • Week 38: 18 t.e.m. 24 september 2023: braderie Wevelgem en kermis Moorsele;
 • Week 39: 25 september 2023 t.e.m. 1 oktober 2023: weekend van de Klant;
 • Week 48: 27 november 2023 t.e.m. 3 december 2023: eindejaarsperiode;
 • Week 49: 4 t.e.m. 10 december 2023: eindejaarsperiode;
 • Week 50: 11 t.e.m. 17 december 2023: eindejaarsperiode;
 • Week 51: 18 t.e.m. 24 december 2023: eindejaarsperiode;
 • Week 52: 25 t.e.m. 31 december 2023: eindejaarsperiode.