Openingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving. Ook voor nachtwinkels geldt er een aparte regeling.

Samenvatting

🕗 Een winkel mag pas openen vanaf 5 uur en moet sluiten om 20 uur (of 21 uur op vrijdag)

🔒 Een winkel moet elke week verplicht sluiten gedurende een periode van 24 uur (een volledige dag of twee aaneensluitende halve dagen)

🛍 Toch openen op zondag? Enkel mogelijk als dit werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen of als je gedurende 6 maanden een andere sluitingsdag kiest.