Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis.
De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Samen met u zoeken we naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij uzelf en in uw omgeving te vinden zijn. We kunnen u ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die uw sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt op voor een versterkt welzijn, voor u, uw omgeving en de bredere samenleving.

De CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zélf hebben. Welke oplossingen kunnen mensen zelf vinden en met de steun van hun omgevingsnetwerk? Het CAW ondersteunt door mensen sterker te maken en hun basisrechten zelf te laten realiseren.

Er wordt ook samengewerkt met andere gespecialiseerde diensten als de hulpverlening een therapeutisch karakter nodig heeft.