Het BOA-decreet in Wevelgem

Wat is het BOA-decreet?

Midden 2019 keurde het Vlaams parlement  dit “Decreet betreffende de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten” goed. Een hele mondvol. Maar wat betekent het?

Meer en meer ouders hebben voor en na schooltijd opvang nodig. De schooluren en werkuren zijn niet altijd combineerbaar. Daarnaast zijn er misschien kinderen die graag willen dansen of gitaar spelen maar dit niet kunnen omdat ze in de naschoolse opvang blijven. Deelnemen aan hobby’s is immers niet altijd evident.

Er zijn ook de vele vakantiedagen waar voor opvang gezorgd moet worden. Wevelgem heeft hier een ruim aanbod in, maar ook daar kunnen we nog groeien. We willen deze zaken dus optimaliseren en op elkaar afstemmen waar mogelijk.

Doe je mee?

We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, ouders, organisaties in jeugd, cultuur en sport, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnspartners … die een rol willen opnemen. Zo zetten we een bevraging voor ouders op, organiseren we focusgroepen en zijn er verschillende informatie- en inspraakmomenten.