Het BOA-decreet in Wevelgem

Wat is het BOA-decreet?

Midden 2019 keurde het Vlaams parlement  dit “Decreet betreffende de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten” goed. Een hele mondvol. Maar wat betekent het?

Meer en meer ouders hebben voor en na schooltijd opvang nodig. De schooluren en werkuren zijn niet altijd combineerbaar. Daarnaast zijn er misschien kinderen die graag willen dansen of gitaar spelen maar dit niet kunnen omdat ze in de naschoolse opvang blijven. Deelnemen aan hobby’s is immers niet altijd evident.

Er zijn ook de vele vakantiedagen waar voor opvang gezorgd moet worden. Wevelgem heeft hier een ruim aanbod in, maar ook daar kunnen we nog groeien. We willen deze zaken dus optimaliseren en op elkaar afstemmen waar mogelijk.

Doe je mee?

We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, ouders, organisaties in jeugd, cultuur en sport, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnspartners … die een rol willen opnemen. Zo zetten we een bevraging voor ouders op, organiseren we focusgroepen en zijn er verschillende informatie- en inspraakmomenten. 

Enquête buitenschoolse opvang en activiteiten

GEEF JOUW MENING OVER DE OPVANG BINNEN EN BUITEN DE SCHOOLMUREN

Meer en meer ouders hebben voor en na schooltijd opvang nodig. De schooluren en werkuren zijn niet altijd combineerbaar. Daarnaast zijn er misschien kinderen die graag willen dansen of gitaar spelen maar dit niet kunnen omdat ze in de naschoolse opvang blijven. Deelnemen aan hobby’s is immers niet altijd evident.

Er zijn ook de vele vakantiedagen waar voor opvang gezorgd moet worden. Wevelgem heeft hier een ruim aanbod in, maar ook daar kunnen we nog groeien.

Vandaar deze bevraging bij jullie, de ouders, om de praktische problemen en mogelijkheden in kaart te brengen en in de toekomst het aanbod af te stemmen op de noden.

Gemeente Wevelgem hoort graag jouw mening, ook als je zelden of nooit op een beroep doet op de buitenschoolse opvang.

Uiteraard bevragen we ook de kinderen, voor wie we dit allemaal doen. Dit volgt later via speelse methodieken. Hou hiervoor zeker de facebookpagina van ‘Wevelgem jeugd’ in te gaten.

Vul je de bevraging in? Het duurt slechts 8 minuten.

Bedankt!

Ik woon in...
Thuis spreken we ...
Ik maak deel uit van een ...
Mijn kind/kinderen gaan naar school in ...

Wie vangt je kinderen het meest op ...

Heb je voldoende informatie over het aanbod?
1 = helemaal niet
5 = ruim voldoende
Waarom gaan je kind/kinderen naar de voor- en/of naschoolse opvang?
Voldoet het aanbod van opvang op school aan je nood?
1 = voldoet helemaal niet
5 = voldoet helemaal
Wanneer heb je bijkomende opvang nodig?
Binnen èn buiten spelen
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Gevarieerd aanbod aan activiteiten
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Betaalbare opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Goede bereikbaarheid
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Betrouwbare opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Flexibele opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Beschikbaarheid
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Neemt je kind/kinderen deel aan een buitschoolse activiteit?
Welke activiteit(en)
Waarom niet?
Maak je gebruik van opvang tijdens schoolvakanties?
Waar is jouw kind/kinderen tijdens schoolvakanties?
Krijg je voldoende informatie over het aanbod tijdens schoolvakanties?
1 = geen informatie
5 = voldoende informatie
Voldoet het aanbod tijdens de vakantieperiode aan jouw opvangnood?
Op welke momenten mis je opvang?
Start- en einduur opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Gevarieerd aanbod aan activiteiten
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Betaalbare opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Goede bereikbaarheid
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Betrouwbare opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Flexibele opvang
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Beschikbaarheid
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Aanwezigheid vriendjes van mijn kind
1 = niet belangrijk
5 = heel belangrijk
Speelpleinwerking Haasje Over
1 = ontevreden
5 = heel tevreden
Sportkampen
1 = ontevreden
5 = heel tevreden