Het BOA-decreet in Wevelgem

Wat is het BOA-decreet?

Het Vlaams decreet BOA of 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Doe je mee?

We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, ouders, organisaties in jeugd, cultuur en sport, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnspartners … die een rol willen opnemen. Zo zetten we een bevraging op, organiseren we focusgroepen en zijn er verschillende informatie- en inspraakmomenten.