Aziatische hoornaar

Wevelgem (in samenwerking met het provinciebestuur) betaalt en regelt verdelgingen van nesten van Aziatische hoornaar sinds 1 augustus 2023

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’.  Invasief omdat ze het – helaas – véél te goed doen bij ons.  De soort valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Niet ieder groot vliegend insect is een Aziatische hoornaar.  Op de afbeelding hiernaast zie je duidelijke verschillen. Binnenkort vind je via www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar alle informatie over de verschillen tussen de Aziatische en de Europese hoornaar. 

 

Meer informatie over het insect

Kijk mee uit en meld het ons!

We hopen dat jullie helpen uitkijken naar nesten van de Aziatische Hoornaar in en rond je tuin en huis. 

Vermoed je een nest van Aziatische hoornaar bij jou in de buurt?   

In het begin van het seizoen (april-mei) een klein embryo nestje ergens onder een afdak of in een hok?

Later op het seizoen (mei-juni-juli) een groter primair nest (ergens in een boomholte, nestkast of in een struik)? 

Nog later op het seizoen (juli – november) een groot secundair nest (in de regel hoog in een boom)? 

  • Nesten komen vooral voor op een beschutte plaats zoals schuren, tuinhuisjes, afdaken of luifels.
  • Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw nest maken.
  • De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of maximum op enkele meter hoogte.
  • Meldingen van nesten van Aziatische hoornaar op vespawatch.be ná 10 november, zullen echter niet langer doorgegeven worden aan een verdelger.  Dat is op dat moment immers niet meer zinvol, omdat de nieuwe koninginnen op dat moment in belangrijke mate reeds uitgevlogen zijn.  Om die reden worden nesten in deze fase van het jaar altijd steeds meer inactief.

Een nest of Aziatische hoornaar gespot? Laat het weten!
Iedere melding van individuele hoornaars is relevant voor de Vespawatchers, mensen die aan nestopsporing doen.

Meld een nest altijd op www.vespawatch.be.  Vanuit je melding volgt de verdere aanpak van dat nest. 

  1.  Achter de button ‘Meld een nest’ word je om een aantal gegevens gevraagd (ook foto’s!). 
  2. Je melding wordt gecontroleerd. Is het wel Aziatische hoornaar?  Dat kan enkele dagen duren. 
  3. Blijkt het effectief om Aziatische hoornaar te gaan, dan wordt automatisch de verdelging van dat nest bevolen door een erkend verdelger.  Jij hoeft niets meer te doen!  De verdelger contacteert je op basis van de gegevens die je achterliet via je melding.  De factuur is voor de gemeente
  4. Opgepast! Tussen jouw melding en de bestrijding kan twee weken tijd zitten!  Dat hoeft op zich geen probleem te zijn.  De Aziatische hoornaar is immers een niet agressieve soort richting mensen (tenzij zijn nest verstoord wordt!). 
  5. Ervaar je een nest echter als een acuut gevaar, dan staat het je vrij om zélf de mogelijk snellere verdelging te organiseren via de brandweer (opgepast, die levert niet noodzakelijk deze service) of een verdelger die je zelf aanstelt.  Dit doe je dan wel op eigen kosten.  Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.   
  6. Ook als je de nestverdelging zélf aanpakt is de melding ervan op vespawatch.be nog nuttig (ifv het behouden van het overzicht op de vespreiding van het insect).   Geef bij je melding duidelijk aan : ‘verdelgd op eigen initiatief’.  Zo vermijden we het nodeloos mobiliseren van onze verdelger. 


Het heeft echter geen zin om iedere dag een hoornaar op je lokpot te melden.  Doe dat hoogstens één keer per week.  Zolang je meldingen op draaglijke frequentie blijven terugkeren weten we dat er nog een actief nest in de buurt zit. 

Een nest melden | Een individuele hoornaar melden

Installeer een lokpot

Aziatische hoornaars krijg je niet zomaar te zien. Je moet ze actief lokken. Dat doe je met een lokpot, die je zelf eenvoudig kan fabriceren. Hoe je dat doet?  Dat lees je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar