Parkeerkaart voor personen met een handicap

Deze parkeerkaart geeft in Wevelgem recht op :

  • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
  • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
  • gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB
  • Deze kaart is strikt persoonlijk
Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide benen werden geamputeerd
  • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert (>21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit) - <21 jaar: 2 punten in de categorie 'verplaatsing' of 'mobiliteit en verplaatsing')
  • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitsmiddel aan te kopen dat vermeld staat op de lijst

 

Wat moet je meenemen?

eventueel het attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden

Extra informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het loket Sociale Zaken of op FOD Sociale Zekerheid.