Kabelmatten

kabelmat

Wil je je elektrische wagen thuis opladen op de parkeerstrook voor je woning? Dan moet je de kabels over het voetpad verplicht afdekken met een kabelmat aangekocht bij de gemeente. Een laadkabel zonder bescherming of een kabel met een eigen (kabel)mat is verboden.

Wanneer mag je je wagen thuis opladen met een oplaadkabel over het voetpad?

Er dient vooraf een machtiging vanwege het college van burgemeester en schepenen te worden bekomen.

Deze machtiging is onderworpen aan volgende voorwaarden die ten allen tijde moeten worden nageleefd en die in de vergunning zullen moeten worden opgenomen:

 • Het huis mag geen mogelijkheid hebben om het voertuig op privaat terrein (oprit en /of garage) te stallen.
 • Er moet worden geladen vanuit een laadpunt op eigen terrein.
 • De openbare parkeerplaats voor het eigen terrein blijft voor andere weggebruikers beschikbaar en kan door de houder van de machtiging niet worden geclaimd. 
 • De openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het voetpad aan de kant van de woning.
 • De maximale afstand tussen de grens van het eigen terrein en het voertuig bedraagt 10 m.
 • De elektrische kabel moet in goede staat zijn en voldoen aan alle eventuele wettelijke, decretale en reglementaire voorwaarden.
 • De elektrische kabel moet voor de duur van het opladen onder een kabelmat liggen. De mat en kabel mogen niet gebruikt worden bij hevige windstoten. De mat en de kabel moeten voldoende zichtbaar zijn voor wie op het openbaar domein langs komt.
 • Enkel kabelmatten aangekocht bij de gemeente of kabelmatten die gelijkwaardig zijn qua technische eigenschappen en look-and-feel aan voornoemde mogen worden gebruikt.  
 • Na het opladen dient de elektrische kabel onmiddellijk, met mat, terug weg te worden genomen.

Hoe vraag je een machtiging aan?

Een machtiging aanvragen kan via onderstaand formulier. 

 

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx.

Wat doe ik wanneer ik een machtiging heb?

Van zodra je een machtiging aangevraagd hebt, doet de dienst Openbare Infrastructuur & Mobiliteit een laatste check of je wel effectief voldoet aan de voorwaarden.

Hierna wordt de machtiging verstuurd via e-mail of per post.

Met deze machtiging ga je naar het gemeenteloket naar de dienst burgerzaken. Hier kan je een kabelmat kopen:

 • Ofwel een mat van 120x40cm voor 65 euro
 • Ofwel een mat van 160x40cm voor 100 euro

Meet zeker op voorhand de breedte van je voetpad om ongewenste kosten te vermijden.