Huisbezoeken

2 personen die elkaars hand vasthouden

Verjaardagsbezoekjes aan alle 80-, 85-, 90- en 95 jarigen

Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers bezoeken we iedere Gullegemnaar die 80, 85, 90 of 95 jaar is geworden.

De jarigen krijgen vooraf een brief in de bus met de aankondiging dat we op bezoek komen. De vrijwilliger maakt tijd vrij voor een gezellige babbel en geeft eventueel wat toelichting over der thuiszorgmogelijkheden in de gemeente.

Bezoekjes aan hulpbehoevende of eenzame ouderen in de buurt

Een vrijwilliger (uit de buurt) gaat regelmatig op huisbezoek bij een oudere of hulpbehoevende persoon die minder mogelijkheden tot sociaal contact heeft. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, houdt een babbeltje bij de koffie, je gaat eventueel samen wandelen. 

Help mee als vrijwilliger

Wil je ook graag als vrijwilliger meehelpen met de huisbezoeken bij mensen in je buurt? Neem gerust contact op met het LDC Het Knooppunt. De centrumleider zal je precies informeren hoe we te werk gaan en zal ervoor zorgen dat je je best prima voelt als vrijwilliger.

Onze vrijwilligersbrochure

Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem