Toelating voor een standplaats op het openbaar domein

Voor een standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein moet je een toelating aanvragen bij de gemeente.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.