Aanvraag permanente wegwijzers

De mogelijke symbolen vind je in de lijst met symbolen. Vermeld hier de benaming van het symbool.
Waarom zijn wegwijzers voor jouw noodzakelijk? Waarom doe je deze aanvraag? Welke problemen hoop je opgelost te zien met de wegwijzers?