Aanvraag permanente wegwijzers

Waarom zijn wegwijzers voor jouw noodzakelijk? Waarom doe je deze aanvraag? Welke problemen hoop je opgelost te zien met de wegwijzers?