Aanvraag subsidies lokaal mondiaal beleid

Wevelgem ondersteunt projecten, verenigingen en organisaties in het kader van mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking.

  • Wat is mondiaal burgerschap? Mondiaal burgerschap gaat over de kennis, houding en gedrag dat past bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel hier als elders in de wereld veranderingen door te voeren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
    👉🏻Concreet gaat het bijvoorbeeld om sensibilisering rond onderwerpen als eerlijke handel, gelijke kansen, respect voor andere culturen, vluchtelingen, mensenrechten, vredesopbouw, duurzame ontwikkeling, klimaatproblemen, machtsverhoudingen, ...
     
  • Wat is mondiale samenwerking? Mondiale samenwerking is een vorm van internationale samenwerking die tot doel heeft als partners bij te dragen aan meer internationale rechtvaardigheid.
     

Bekijk hieronder voor welke subsidie jouw vereniging in aanmerking komt