Het plaatsen van een terras bij een horecazaak

Een mooi terras aan jouw horecazaak kan een meerwaarde betekenen voor je zaak. Om een mooi terras te realiseren wens je soms gebruik te maken van een openbaar plein, een groenzone of een gedeelte van het voetpad. Indien je terras op een gedeelte van het openbaar domein staat, is het Gemeentelijk reqlement op de plaatsing van terrassen op het openbaar domein van kracht.

Horecazaken die een terras voor de handelszaak op het openbaar domein willen plaatsen dienen hiervoor een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Er kan gebruik gemaakt worden van het digitale webformulier voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein.