Inname openbaar domein - terras

Terras

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het gaat hierbij over de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols,… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

In bepaalde gevallen, zoals bij permanente terrassen of overkappingen, kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist zijn. 

 

Wat zijn de voorwaarden om een terrasvergunning te kunnen verkrijgen?

  • Je zaak moet correct ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en je moet over de nodige vergunningen beschikken om een horecazaak te mogen uitbaten.
  • Het moet mogelijk zijn om een vrije doorgang van minstens 1,50 m te behouden naast het terras.

Hoeveel kost een terrasvergunning?

Een terrasvergunning is volledig gratis.

Hoe kan ik een terrasvergunning aanvragen?

Je vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met volgende documenten:

  • inplantingsplan  van de bestaande toestand waar u het terras wenst te plaatsen, inclusief:
    • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
    • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras
  • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten

Aanvraagformulier