Ter Nagedachtis van de Overleden Kinderen – Omer Gielliet

Omer Gielliet maakte het houten beeldhouwwerk genaamd ‘Ter Nagedachtenis van de Overleden Kinderen’. Het werk staat aan de Sint-Hilarius Kerk te Wevelgem. Aangekocht in 2007.(Grote Markt, Wevelgem)