Rijbewijzen met vermelding 'bezoldigd vervoer'

Maak een afspraak

Sommige bestuurders hebben een rijbewijs met vermelding 'bezoldigd vervoer' nodig.  Zo'n rijbewijs kan je enkel halen als je een rijgeschiktheidsattest hebt.

Een rijgeschiktheidsattest is nodig voor een rijbewijs vanaf groep C en/of voor personen die andere personen vervoeren (taxi's, ziekenvervoer, bedrijvenbus, ...).  

Je kan het rijgeschiktheidsattest bekomen na medisch onderzoek en bij:

  • voor loontrekkenden: de arbeidsgeneesheer van het bedrijf waar je bent tewerkgesteld
  • voor zelfstandigen en particulieren: Medex, de medische dienst van de overheid
  • voor werkzoekenden: via VDAB

Het rijgeschiktheidsattest afgeleverd na 10 september 2008 is maximaal 5 jaar geldig.  De geneesheer kan altijd een kortere geldigheidsduur vermelden.

Kosten

24 euro

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Oude rijbewijs
  • Rijgeschiktheidsattest