Ontlenen parkeerverbodsborden

Wanneer je een stukje van het openbaar domein inneemt, moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden.

  • Voor kleinere werken (vb. tijdelijk plaatsen van een container of verhuiswagen) kan je parkeerverbordsborden lenen bij de gemeentelijke diensten.
  • Voor grotere werken met een aannemer bezit de aannemer meestal dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing.

Het materiaal wordt afgehaald en teruggebracht op het Gemeentelijk Depot Gullegem (Koningin Fabiolastraat 138) van maandag tot donderdag van 8 tot 17uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur.

Niet vergeten: parkeerverbodsborden moeten altijd 24 uur op voorhand geplaatst worden zodat omwonenden op de hoogte zijn.

Voorwaarden
  • Je kan slechts parkeerverbodsborden ontlenen wanneer je een vergunning hebt. 
  • De borden worden enkel ontleend voor gebruik binnen het grondgebied Wevelgem.
  • De termijn van de ontlening van de borden kan nooit langer zijn dan de termijn van de vergunning.
Kosten

De uitleenkosten werden gereglementeerd

  • gratis: tot en met 14 kalenderdagen
  • vanaf de 15de kalenderdag: 20 euro per begonnen week en per ontleend bord (paal en steun inbegrepen)

Retributiereglement

Bij beschadiging wordt de kostprijs voor herstel aangerekend. Bij verlies wordt de kostprijs voor vernieuwing integraal aangerekend. De ontlener is volledig verantwoordelijk voor en door de signalisatie veroorzaakte schade.

Als het materiaal een maand na de voorziene einddatum van de ontlening niet is teruggebracht, wordt het aangerekend.