Omwisseling buitenlandse rijbewijzen

Sommige buitenlandse rijbewijzen kunnen omgewisseld worden tegen een Belgisch (Europees) model. De dienst Burgerzaken kan je hierover meer informatie geven.

Kosten

24 euro

Wat moet je meenemen?
  • Je huidige identiteitskaart
  • Je nationale rijbewijs
  • Beëdigde vertaling van het nationale rijbewijs
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
Extra informatie

Dienst burgerzaken - 056/43 34 00