Attest van gezinssamenstelling

Dit bewijs is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dergelijk attest wordt meestal gevraagd door instellingen die sociale dienstverlening verstrekken zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, NMBS ( goedkopere tarieven voor grote gezinnen), ...

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart