Werken: oversteekbaarheid N8

Gepubliceerd op Donderdag 02 mei 2024
20 mei 202422 juni 2024

Beheer door overheid

Gewestwegen zijn in handen van de Vlaamse overheid en worden beheerd door het agentschap Wegen en Verkeer. De gemeente kan er dus niet zomaar doen wat ze wil. Toch is het al enkele jaren de wens van het gemeentebestuur om de oversteekbaarheid op de N8 te verbeteren. Dit staat zelfs beschreven in het meerjarenplan 2020-2025. Bovendien kwam in februari 2021 de oproep van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op het juiste moment.
De oproep: het verbeteren van de veiligheid op gewestwegen die als druk gebruikte schoolroutes gekend zijn. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de moeilijke oversteekbaarheid op de N8 aan te kaarten als knelpunt.

Veiliger oversteken

Er werd gekozen om prioriteit te geven aan enkele haalbare ingrepen op de N8. Het gaat om verbeteringen die onmiddellijk voordeel bieden. Deze bestaan enerzijds in het voorzien van verlichting aan de oversteekplaatsen voor voetgangers en anderzijds in het aanbrengen van een middeneiland in de oversteekplaats. Een middeneiland in de oversteekplaats zorgt ervoor dat voetgangers (al dan niet met een fiets of step aan de hand) de brede weg niet in één keer hoeven over te steken. Zo kan vlotter en veiliger overgestoken worden.

Ook de veiligheid en het comfort van de fietsers op bepaalde kruispunten aan de N8 kon beter: bij het in- en uitrijden van
een zijstraat moeten fietsers vaak een kasseistrook over. Deze kasseien worden ter hoogte van bepaalde kruispunten uitgebroken en vervangen door asfalt. Waar mogelijk, wordt op deze plaatsen ook een voetpaduitstulping aangebracht aan
het zebrapad. Daardoor vermindert de oversteeklengte voor de voetganger en verbetert de zichtbaarheid op twee vlakken:
de andere weggebruikers zien beter of er een voetganger wil oversteken en de voetganger heeft zelf ook beter zicht op
eventueel naderend verkeer.

Locaties en hinder

Menenstraat ter hoogte van de H. Theresiastraat

📆 20 mei tot 22 juni | 🚧 Doorgang Menenstraat onderbroken

Vanaf 20 mei wordt het kruispunt Menenstraat - H. Theresiastraat aangepakt. Het kruispunt wordt afgesloten en er wordt een omleiding voorzien langs de A19. Bussen van De Lijn  volgen tijdens de werken een aangepast traject, de halte H. Theresiastraat wordt 30 m verderop geplaatst. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid langs de Normandiëstraat.

 • Voetgangers kunnen zich te voet langs de werfzone verplaatsen.
 • Fietsers rijden beurtelings via de werfzone, via tijdelijke verkeerslichten.
 • Openbaar vervoer
  • De werken hebben een invloed op de bussen van lijnen 40 en 510.
  • Plan uw route op delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn.
 • Doorgaand gemotoriseerd en zwaar verkeer tussen Menen en Kortrijk volgt een omleiding via de N32, de A19 en de E403 tot aan het op- en afrittencomplex Wevelgem (nr. 5 op E403).


Menenstraat ter hoogte van De Zwemkom

📆 20 mei tot 22 juni | 🚧 Zone met verkeerslichten
Gelijktijdig wordt ter hoogte van het zwembad in de Menenstraat een oversteekplaats aangelegd. Hier blijft alternerend
verkeer mogelijk dankzij verkeerslichten voor zowel fietsers als auto’s. Van 3 tot 16 juni zal de inrit en parking van
het zwembad niet bereikbaar zijn met de wagen.

 • Voetgangers kunnen zich te voet langs de werfzone verplaatsen.
 • Fietsers rijden beurtelings voorbij de werfzone via de tijdelijke verkeerslichten.
 • Openbaar vervoer
  • De werken hebben een invloed op de bussen van lijnen 40 en 510.
  • Plan uw route op delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn.
 • Doorgaand gemotoriseerd en zwaar verkeer tussen Menen en Kortrijk volgt een omleiding via de N32, de A19 en de E403 tot aan het op- en afrittencomplex Wevelgem (nr. 5 op E403).

 

Verschillende kruispunten N8

Na 22 juni worden de kasseien vervangen door asfalt bij volgende kruispunten heraangelegd: Kloosterstraat, Roodbaardstraat,
Rivierstraat, Guldensporenstraat, Kazernestraat en Moraviëstraat. Voor deze werken rekent AWV twee weken per kruispunt. Doorgaand verkeer op de N8 blijft mogelijk, maar het in- en uitrijden op de lokale wegen zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Omleidingen worden voorzien waar nodig. Meer info: Herinrichting van doortocht in Wevelgem | Wegen en verkeer

Verdere plannen

In het najaar zijn de kruispunten Moorselestraat - Menenstraat - Artoisstraat en het kruispunt met de Visserijstraat
aan de beurt. Ten slotte wordt begin 2025 de oversteekplaats t.h.v. de parking van de Vlashaard in de Menenstraat aangepakt.

Omleiding fase 1: 21 mei - midden juli 2024

omleiding fase 1 N8