Nieuws - meest recent

Op dinsdag 26 juni en woensdag 27 juni zal de balie in Guldenberg uitzonderlijk gesloten zijn vanwege verbouwingswerken.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Stefaan Vancoilie, Sint-Eloois-Winkelstraat 50, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een garage bij een bestaande woning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Sint-Eloois-Winkelstraat 50, kadastraal gekend:
Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nrs. 0028A en 0031D 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Marc en Annemie Gryspeert-Lezy, Kortrijkstraat 69, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een woning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Kortrijkstraat 69, kadastraal gekend:
Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0822H3 0822G3. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2018 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Dujardin Emilie, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een geveldoek en reclamepanelen,

voor het perceel/de percelen, gelegen Kortrijkstraat 12, kadastraal gekend:
Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 0456F en 451F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

B.V.B.A. Distri Carne, Tramstraat 11, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een elektriciteitscabine,

voor het perceel/de percelen, gelegen Tramstraat 11, kadastraal gekend:
Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0831L .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2018 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het evenement 'Churchill Vodka aan 't Bankske' op 25 juni 2018 op de parking 'Lode De Boninge'.  verkeersreglement_churchill_vodka.pdf

 

 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentebestuur Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen van een woning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Heilige Theresiastraat 2, kadastraal gekend:
Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0421W  2 . 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De diensten van het OCMW zijn gesloten op:
- woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
- vrijdag 27 juli (in de namiddag)
- vrijdag 3 augustus (in de namiddag)
- vrijdag 10 augustus (in de namiddag)
- woensdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

Het maandblad De Wegwijzer van juli-augustus is beschikbaar.
Klik op onderstaande link om het maandblad te openen.

de wegwijzer_juli-augustus 2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de schooltriatlon SPWe op dinsdag 26 juni 2018. verkeersreglement_schooltriatlon_spwe_2018.pdf