Nieuws - meest recent

 DRINGENDE OPROEP BEGELEIDERS VOOR- EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG EN MIDDAGTOEZICHT

 Gemeentebestuur Wevelgem is dringend op zoek naar begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang voor de gemeentelijke basisschool.

 

Functie-inhoud

- opvangen en begeleiden van kinderen;

- toezicht houden over de kinderen tijdens de middag.

 

 Hoe solliciteren

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Kathy Pattyn, Kwadestraat 103, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het stapelen van hout,

voor het perceel/de percelen, gelegen Kwadestraat 103, kadastraal gekend:
Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0755D . 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Ann-Sophie De Ruyver, Menenstraat 473b, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het rooien van een boom,

voor het perceel/de percelen, gelegen Menenstraat 473B, kadastraal gekend:
Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0119F  2 .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Marc Lietaer, Ketelstraat 16, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een afdak,

voor het perceel/de percelen, gelegen Ketelstraat 14, kadastraal gekend:
Wevelgem 4de afdeling, sectie C, nr. 0534E .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Kim Van den Noortgate, Korte Vinkestraat 6, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een tuinberging met overdekt terras,

voor het perceel/de percelen, gelegen Korte Vinkestraat 6, kadastraal gekend:
Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0384R  3 . 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Pol en Hilde Craeynest-De Clercq, Leieweg 51, 8510 Kortrijk hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een rijwoning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Ieperstraat 97, kadastraal gekend:
Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nr. 0512E  5 . 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA ADNV-INVEST, Peperstraat 20, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het wijzigen van de gevelbepleistering en raamopeningen,

voor het perceel/de percelen, gelegen Peperstraat  20, kadastraal gekend:
Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0219V  2 .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De diensten van het OCMW zijn gesloten op:
- maandag 30 april
- dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
- donderdag 10 mei (O.L.H. Hemelvaart)
- vrijdag 11 mei
- maandag 21 mei (Pinkstermaandag)

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van de burgemeester van 22 januari 2018: machtiging tot het organiseren van zangwedstrijden voor vinken 'De Vlaamse Zangers' - seizoen 2018. besluit_burgemeester_zangwedstrijden_voor_vinken_de_vlaamse_zangers.pdf

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vinkenzettingen Jonge Zangers. verkeersreglement_vinkenzettingen_jonge_zangers.pdf