Nieuws - meest recent

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Op maandag 21/08 zal het zwembad gesloten zijn wegens herstellingswerken.

Voorlopig draait het zwembad op 1 filterpomp omdat de aanzuigleiding van 1 van de 2 pompen stuk is.
Om dit te kunnen herstellen moet de buffertank voor 1 dag leeggepompt  worden, daardoor kan er een dag niet worden gefilterd en is het niet mogelijk het zwembad open te houden.

Dinsdag zal het probleem opgelost zijn en hopen we jullie opnieuw talrijk te mogen ontvangen.

 

Onze excuses voor het ongemak.

De burgemeester verklaart hierbij, in uitvoering van artikel 88 § 2 van het Vlarebo betreffende de milieuvergunningen, dat de openbare afvalstoffenmaatschappij op 3/08/2017 een toelating tot het uitvoeren van een bodemsanering heeft verleend aan CENTRAWAS nv gevestigd  Bissegemstraat 117, 8560 Wevelgem met als voorwerp:

Conformiteitsattest gefaseerd bodemsaneringsproject voormalige wasserij Centrawas nv 

Praatcafé Dementie op 26 september om 19.30u

voor familie van mensen met dementie

'Belevingsgericht omgaan met personen met dementie'

Kathleen Vandenbroucke, Expertisecentrum dementie Sophia, biedt handvaten en tips om je te helpen bij het omgaan met personen met dementie.
Na de uiteenzetting is er ruimte voor vragen en kan er nagepraat worden.

Op volgende dinsdagen kan je uitzonderlijk (later) tot 18u terecht in het Administratief Centrum, Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem voor het oplaadpunt budgetmeter gas en elektriciteit:
- 29 augustus 2017
- 26 september 2017
- 24 oktober 2017
- 28 november 2017

Praatcafé Dementie op 26 september om 19.30u

voor familie van mensen met dementie

'Belevingsgericht omgaan met personen met dementie'

Kathleen Vandenbroucke, Expertisecentrum dementie Sophia, biedt handvaten en tips om je te helpen bij het omgaan met personen met dementie.
Na de uiteenzetting is er ruimte voor vragen en kan er nagepraat worden.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door GHILLEMYN Eric bvba gevestigd Bankstraat 31, 8560 Wevelgem, een milieu­vergunnings­aanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Caesar Gezellestraat 60, 8560 Wevelgem, kadastraal bekend: WEVELGEM 4 A

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door VERCRUYSSE HOUTHANDEL bvba gevestigd Zevenkaven 29, 8560 Wevelgem, een milieu­vergunnings­aanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Zevenkaven 29, 8560 GULLEGEM, kadastraal bekend: WEVELGEM 3 AFD/