European Disability Card

Afbeelding van de European disability card

Wat is de European Disability Card (EDC)?

Het is een kaart die:

  • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert
  • een aantal voordelen in die domeinen biedt

In Wevelgem kan 1 begeleider van een persoon met een European Disability Card gratis deelnemen aan vrijetijdsaanbod. Je kan dit voordeel ontvangen door de kaart te tonen aan de ingang of bij aankoop. 

Wie kan de kaart aanvragen? 

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Hoe vraag je de kaart aan?

Vraag de kaart aan bij het loket Sociale Zaken.  Je kan de European Disability Card ook aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.

De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies heb je recht op één gratis duplicaat.

Je kan jouw aanvraag indienen:

  • bij het loket Sociale Zaken
  • met het onlineformulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid: handicap.belgium.be.
  • door een brief te sturen naar: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150,1000 Brussel.