Herinrichting complex A19-R8

Gepubliceerd op Woensdag 26 mei 2021

Herinrichting complex A19-R8

Context

Een concrete timing is er nog niet, maar als alles goed gaat, start Wegen en Verkeer nog in 2022 met werken aan de aansluiting A19-R8 en het complex Moorsele in Kortrijk-West. Vandaag verloopt de aansluiting van de autosnelweg A19 van Ieper naar Kortrijk met de R8, de ring rond Kortrijk via twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8 en op het einde van de A19.

Als antwoord op deze onveilige situatie zal Wegen en Verkeer verschillende werken uitvoeren in dit projectgebied. Ter hoogte van de aansluiting van de A19 met de R8 komt er een volwaardige verkeerswisselaar in de vorm van een trompetaansluiting zodat de beide kruispunten met verkeerslichten kunnen verdwijnen. De op- en afrit van de buitenring van de R8 op de A19 blijven bestaan. De aansluiting van de binnenring van de R8 op de A19 gebeurt via een brug over de R8. Ook het de op- en afrit Gullegem/Moorsele (rijrichting Kortrijk) wordt opgeschoven om de weefzone tussen het complex en de R8 langer te maken en de weefbewegingen gemakkelijker te maken. De werken zullen ongeveer 2 jaar duren. Gedurende die tijd zal er veel hinder zijn voor het verkeer.

TIMING EN IMPACT

Midden februari 2022 startte een aannemer met de eerste voorbereidende werken voor de trompetaansluiting van de A19 met de R8. Het terrein langs de weg werd bouwrijp gemaakt. Deze voorbereidingen lopen tot aan het zomers bouwverlof.

Na het zomers bouwverlof starten de werken van fase 1 op. Volgens de huidige planning duurt deze fase tot eind augustus 2023

 

Voorbereidende werken (Februari tot zomers bouwverlof 2022)

  • Bouwrijp maken van terrein
  • Grondwerken
  • Sonderingen
  • Rooien van bomen

De bomen die gerooid werden, worden gecompenseerd. Als de werken aan de trompetaansluiting klaar zijn, wordt er meer dan 7.000 m² opnieuw bebost rond het complex. Daarnaast wordt er meer dan 3,5 hectare bos aangeplant op een andere locatie.

Fase 1 (Augustus 2022 tot eind augustus 2023)

  • Bemalingen en grondwerken
  • Aanleg van de brug voor de trompetaansluiting
  • Aanleg van aansluiting met A19
  • Voorbereidingen voor nieuwe op- en afrit Gullegem

Fase 2 (Timing nog te bepalen)

 

 

Meer informatie

De werken aan het complex zijn in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. De recentste informatie kan hierdoor gevonden worden op de website van Wegen en Verkeer: 

wegenenverkeer.be/kortrijk-west

Ontwerpplan

a19-r8