Vlaserfgoed

De streek van de Leie en de Mandel dankt veel van haar welvaart aan haar vlasverleden.

Ook Wevelgem was een belangrijke vlasgemeente.

De Leie was de 'golden river'. In grote 'hekkens' lag het vlas te 'roten' in het water.

Daarna stond het in 'kapelletjes' op de 'Leiemeerschen' te drogen in de zon.

In de Hoogstraat prezen de 'botenkopers' elke maandag hun waar aan op de vlasmarkt.

De Wevelgemse werktuigkundige Constant Vansteenkiste verbeterde de vlastechnieken.

Hij ontwikkelde de kunstmatige warmwaterroterijen en hielp hierdoor ongewild mee aan de versnelde neergang van de vlasnijverheid in de regio.

Want... 'als 't vlas gaat, alles gaat...' 

Bekijk hier een filmpje over het vlaserfgoed in de regio. 

 

De vele sfeervolle oude foto’s die hier nog aan herinneren, raken in de loop van de jaren soms verloren of gaan kapot.

Op www.beeldbankvlas.be worden vlasfoto’s voor het nageslacht bewaard en op een aangename manier voor het grote publiek toegankelijk gemaakt.