Subsidie sociaal-cultureel volwassenenwerk

De gemeente geeft financiële steun aan verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Hoe aanvragen

Download het aanvraagformulier

Voeg ook de Verklaring Toelage 2020 toe.

Meer info

Lees hier het Gebruikersreglement verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk 2020