Subsidie Amateurkunsten

Het gemeentebestuur verleent toelagen aan lokale, particuliere organisaties die actief zijn op het vlak van amateurkunsten.

Heeft jouw vereniging recht op een subsidie?

1. Download het reglement en bekijk of je vereniging aan de criteria voldoet.

2. Komt je vereniging in aanmerking en is het je eerste aanvraag? Vul dan het formulier hieronder in tegen 1 april van het jaar waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Dansvereniging - nieuwe aanvraag

Vocale muziek - nieuwe aanvraag

Instrumentale muziek - nieuwe aanvraag

Atelierwerking - nieuwe aanvraag

Toneelvereniging - nieuwe aanvraag

Verenigingen die in het voorbije kalenderjaar al een subsidie werden toegekend, krijgen een aanvraagformulier toegestuurd door het gemeentebestuur. Je kan het formulier hier ook downloaden:

Verklaring toelage