Speelstraat

Vraag snel je speelstraat aan

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartenlust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets' doorheen rijden.

kinderen spelen in een speelstraat

» Tijdelijk | Een speelstraat initiatief is tijdelijk, want enkel tijdens de schoolvakanties kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen.

» Afgesloten voor verkeer | Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekken. Op de afgesproken tijdstippen kunnen ze die dan aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat'.

» Ook voor volwassenen | De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt.

Voorwaarden

Je kan een speelstraat aanvragen voor om het even welke straat.

De kostprijs is gratis, maar er zijn wel enkele voorwaarden*:

  1. De straat heeft een maximumsnelheid van 50km/uur.
  2. De bereikbaarheid en doorstroming van omliggende straten moet blijven.
  3. De straat of wijk moet een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer.
  4. Een straat kan volledig of gedeeltelijk als speelstraat ingericht worden, afhankelijk van de plaatselijke situatie.
  5. De aanvraag van de speelstraat wordt gesteund door een ruime meerderheid van de straatbewoners. De aanvraag moet komen vanuit 3 gezinnen uit de straat.

Hoe vraag ik een speelstraat aan?

  • De aanvraag gebeurt vóór 1 juni via het online aanvraagformulier 
  • Als je een  nieuwe aanvraag indient moet er ook een bewonersenquête (petitie) worden bijgevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende mensen in de straat akkoord gaan met de speelstraat.

petitielijst_speelstraat.pdf