Ruimte om te spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het is dan ook belangrijk de nodige ruimte te voorzien waar kinderen, samen, zich ten volle kunnen ontwikkelen en hun fantasie de vrije loop laten. Sinds 2011 is het mogelijk om in de gemeente Wevelgem van je eigen straat een ‘Speelstraat’ te maken. Niet alleen kunnen de kinderen in hun eigen veilige omgeving spelen, ook brengt het de buurt een stukje dichter bij elkaar.

 

 

speelstraat

Wat is een speelstraat?

In een speelstraat wordt de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden om te spelen. Naast spelende kinderen mogen enkel bestuurders van een motorvoertuig stapvoets in de straat rijden als ze in de straat wonen of er een garage hebben. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De spelende voetganger (ook skaters) hebben het statuut van voetganger en mogen niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.

Voorwaarden om een speelstraat te worden

Het organiseren van een speelstraat is gratis maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

 • De maximumsnelheid in de straat is 50 kilometer per uur of lager.
 • De straat ligt in een wijk met vooral woonkarakter.
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven voor de omwonenden.
 • De straat mag niet op het traject van het openbaar vervoer liggen.
 • Minstens 60% van de inwoners van de straat moet akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

 

Deze voorwaarden brengen uiteraard enkele gevolgen met zich mee:
 • Volledige breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen, er mag wegneembare spelinfrastructuur geplaatst worden op de straat (tent, kegels, ….)
 • Spelende kinderen krijgen het statuut van voetganger en krijgen dus voorrang.
 • Bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben. Orde- en hulpdiensten (met opdracht)moeten:

                                -Stapvoets rijden

                                 -Voorrang verlenen en indien nodig stoppen

                                  -Geen gevaar opleveren voor spelende kinderen

hekken speelstraat

Wanneer kan een speelstraat georganiseerd worden?

Een speelstraat kan georganiseerd worden tijdens de zomervakantie ( juli en augustus en de aansluitende vrije dagen in juni en september indien die zijn opgenomen in de zomervakantie).

Hierbij kan je kiezen uit één van volgende formules:

 • Formule 1: Een aansluitende periode van maximum 14 dagen ( in juli of augustus).
 • Formule 2: Een aansluitende periode van 14 dagen in juli EN een aansluitende periode van 14 dagen in augustus.

 • Formule 3: Maximaal 5 opeenvolgende weekends. (vrijdag tot en met zondag)
 • Formule 4: 1 vaste dag in de week gedurende de volledige zomervakantie (juli en augustus).

Er kan geen combinatie gemaakt worden van verschillende formules.

Per dag kan een straat maximaal 8 aaneensluitende uren als speelstraat worden ingericht , dit telkens tussen 9 en 21 uur. De speelstraaturen moeten gedurende een gekozen formule steeds gelijk zijn.

Ambassadeurs van de speelstraat

Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden als er minimum 3 ambassadeurs zijn die zich engageren voor de organisatie. Een ambassadeur is minstens 18 jaar en moet in de aangevraagde straat wonen, elk op een ander adres.

De ambassadeurs zijn het aanspreekpunt voor de andere inwoners van de straat en het gemeentebestuur. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het plaatsen en het opbergen van de nadars.

Het gemeentebestuur sluit voor de ambassadeurs, tijdens de speelstraat, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

Een speelstraat aanvragen

Zin om zelf een speelstraat te organiseren?

 • Vul onderstaand formulier in (vòòr 1 mei 2021)

vul hier het aanvraagformulier in

 • Verzamel de adviezen van de buurtbewoners * via volgend enquêteformulier.  Het formulier kan je uploaden in het aanvraagformulier of vòòr 1 mei 2021 mailen naar jeugddienst@wevelgem.be

enquêteformulier speelstraat

*buurtbewoners = Alle bewoners van de huizen die binnen de zone gelegen zijn die als speelstraat zal worden ingericht of omringende buurtbewoners die hinder kunnen ondervinden door de speelstraat.

 

Na goedkeuring door de dienst mobiliteit en het college van burgemeester en schepenen ontvang je schriftelijk de toestemming om een speelstraat te organiseren.

Hieronder kan je heel wat nuttige informatie terugvinden. Heb je toch nog een vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren via jeugddienst@wevelgem.be of 056 43 35 50.