Sint-Janstuin

Gepubliceerd op Maandag 23 oktober 2023
sint janstuin

De deelgemeente Moorsele doorliep eerder een participatietraject rond het centrum van Moorsele. Dit masterplan werd ondertussen opgemaakt. Het gemeentebestuur wenst deze plannen uit te voeren in de eerste helft van 2024.

Eén van de actiepunten is het opmaken van een masterplan voor de voormalige school Sint-Jan. Lees er alles over 👇🏻
DNA Masterplan Moorsele 

Voorontwerp

Het voorontwerp baseert zich op volgende belangrijke zaken:

Groene schakel binnen het blauwgroene netwerk

Op vandaag zijn er reeds een aantal kwalitatieve groenzones in Moorsele. Het voorontwerp houdt hier rekening mee. Het schoolgebouw wordt gesloopt en wordt onthard. Er komt een mooie groenzone in de plaats die een verbinding moet vormen tussen de groenzone Architect Vanhoornelaan en het Groen Lint.

Versterking fijnmazig trage wegennetwerk

De hoofdas van deze noord/zuidverbinding wordt gevormd door een organisch vormgegeven fiets- en wandelpad in geborstelde betonverharding. Dit zorgt voor een goeie leesbaarheid doorheen de projectsite. De padbreedte is minstens 3m en aldus perfect voor gemengd gebruik.

Beleving voor de brede buurt

We spreken heel bewust over de 'Sint-Janstuin'.  We willen namelijk niet enkel een antwoord bieden op een vlotte en verkeersveilige situatie, maar we willen ook inzetten op een maximale groenbeleving voor jong en oud. Er worden zo bijvoorbeeld natuurlijke speelweefsels voorzien, een bank die gebruikt kan worden voor kleine optredens, extra parkeerplaatsen, fietsenstalling,...

Circulariteit

Bij de afbraak van het huidige gebouw worden heel wat materialen gerecupereerd. Zo wordt het secundair pad aangelegd met fijngemalen steenpuin en worden schanskorven gevuld met baksteenpuin. Tussen het baksteenpuin vormt een ideale thuis voor muurvegetatie en insecten. Het mooiste voorbeeld van hergebruik is het behoud van een deel van het oude schoolgebouw. De ruwe structuur wordt behouden en er wordt groen in aangeplant. 

Voorontwerp

Timing

Het gemeentebestuur wenst de werken aan te vatten in maart 2024. De werken zullen een drietal maanden duren. 

Hinder

Op 16 mei 2024 is een aannemer begonnen met de afbraakwerken. Deze duren zo'n twee weken. Gedurende deze werken wordt de voetpadzone voor het schoolgebouw ingenomen. 

Hierna begint de omgevingsaanleg. Gedurende de omgevingsaanleg wordt er geen hinder in de Sint-Janstraat verwacht. 

 

logo banner