Begeleiding brugfiguren Rode Kruis

Brugfiguren

In een aantal kleuter- en lagere scholen van de gemeente loopt het brugfigurenproject.

De vrijwillige brugfiguren helpen de professionele krachten in de scholen om maatschappelijk kwetsbare kinderen tijdelijk extra ondersteuning te geven. Het gaat om kinderen met een taalachterstand, kinderen uit kansarme of allochtone gezinnen, kinderen met een handicap of ziekte, kinderen die thuis even op minder aandacht kunnen rekenen (ziekte van een ouder, scheiding, sterfgeval, ....). Persoonlijke positieve aandacht kan een kind motiveren en zich beter laten voelen.

De brugfiguren doen dit ofwel tijdens de schooluren ofwel na school thuis bij het kind in kwestie. De vrijwilliger bepaalt zelf de frequentie en de duur van zijn of haar wekelijkse inzet.

Als brugfiguur dient u geen pedagogische opleiding te hebben. De zorgcoördinatoren en klasleerkrachten geven goede begeleiding en het Rode Kruis zorgt voor de ondersteuning naar didactische methodes en materiaal, evenals voor bijkomende vorming. Als vrijwilliger ben je verzekerd door het Rode Kruis.

Wie ook zijn steentje wil bijdragen, neemt contact op met onze verantwoordelijke Sociale Hulpverlening Carine Masselis, Korte Vinkestraat 12, Wevelgem (telefoon 0478/32 79 24) of Catherine Christiaens, Gullegemstraat 221 (telefoon 056 40 02 02) of stuurt een e‑mail naar socialehulpverlening@wevelgem.rodekruis.be.