Weg- en rioleringswerken Hondschotestraat

Gepubliceerd op Donderdag 05 mei 2022
09 mei 202331 oktober 2024
werken hondschotestraat

Inhoud webpagina

Inleiding

In 2015 werd Studiebureau Sweco aangesteld voor de revitaliseringswerken van de industriezone GuMo en Hondschotestraat. Intussen werd het bedrijventerrein volledig vernieuwd en wensen we de Hondschotestraat op te starten.

Er wordt voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het vernieuwen van het wegdek.

Meteen wordt ook voorzien om veilige vrijliggende fietspaden aan te leggen

We zetten in op :
 • Veilig en comfortabel fietsen
  • Vrij liggende fietspaden langs beide kanten van 1,75m
  • Uitvoering in fietspadklinkers en beton
  • Aanpassen snelheidsregime, de volledige Hondschotestraat wordt max. 50 km/u
 • Toegankelijke en veilige voetpaden
  • Minimum 1,5m breed
  • Vlak en integraal toegankelijk
  • Grijze betonstraatstenen
 • Aanleg gescheiden riolering + ecologische waterbeheer
 • Maximaal behoud bestaande bomen (in totaal  36 extra bomen)
 • Toegankelijke en veilige bushaltes (waaronder hoppingpunt)
afkoppelingswerken

De gemeente voorziet een gescheiden stelsel om afval- en regenwater apart af te voeren. Hierdoor ben je verplicht je afvalwater onverdund te lozen. Dit doe je door je regenwater af te koppelen. Hiervoor werd door de gemeente een afkoppelingsdeskundige aangesteld die in samenspraak met de eigenaar een afkoppelingstudie heeft opgemaakt.

De gemeente kiest ervoor om de inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen, hiervoor kan een subsidie bekomen worden van 80% van de bewezen kosten met een maximum van 1.000 euro.

afkoppelingsdeskundige

Volgens de wettelijke verplichtingen moet het afvalwater van privé domein gescheiden afgevoerd worden naar het openbare rioleringsstelsel. Concreet betekent dit dat het afvalwater en het regenwater gescheiden moet worden. Het afvalwater mag enkel door een vuilwaterleiding afgevoerd worden. Het regenwater wordt bij voorkeur zoveel mogelijk hergebruikt via regenwaterputten en eventueel ter plekke geïnfiltreerd in de ondergrond of toch tenminste gescheiden van het afvalwater afgevoerd naar de nieuwe riolering.

Om na te zien welke ingrepen er moeten gebeuren wat betreft gescheiden riolering op privaat domein, zal iedereen individueel worden bezocht door een afkoppelingsdeskundige.

TimingWeg – en rioleringswerken

Op dinsdag 22 augustus 2023 ging de infomarkt door voor deze werken. De inwoners die in de projectzone wonen werden uitgenodigd om de plannen van de boven- en onderbouw te bekijken. Half oktober en aansluitend met de nutswerken start aannemer Cnockaert Construct uit Wervik met de wegenwerken. Voor deze werken is een uitvoeringstermijn van 410 kalenderdagen voorzien. 

Hinder

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zal gefaseerd worden gewerkt. De timing van de fases is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische complexiteit van de werken. 

Bij problemen neemt de kans toe dat de timing verschuift. Ons streefdoel is de voorgestelde timing zo strikt mogelijk na te leven. 

 • Hinder door werken voor jouw deur? Als je in aanmerking komt voor een hinderpremie, ontvang je van agentschap innoveren en ondernemen een brief.  www.vlaio.be
 • Ophaling huisvuil : aan elke fase zullen verzamelpunten worden voorzien.

 

Overzicht fasering

fasering_wegenwerken_hondschotestraat

CONTACTGEGEVENS

Uitvoerder :  Cnockaert nv  uit Wervik    contactpersoon : Wineboud Standaert 0493/093373

Gemeentebestuur : Steven Van Heuverswijn - 056/433470

Studiebureau : SWECO Davy Baes