Verkeersveiligere schoolomgevingen voor Wevelgem

Sinds 1977 is het aantal gemotoriseerde voertuigen meer dan verdubbeld. Dit vereist een aangepast mobiliteitsbeleid. De gemeente kiest in haar beleid voor het verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-principe. Dit wil zeggen, eerstkiezen voor Stappen en Trappen, daarna Openbaar Vervoer en pas in laatste instantie privé-vervoer. Dit werd vertaald in het fiets- en parkeerplan waarin Wevelgem extra wil inzetten op het creëren van veilige schoolomgevingen voor de kinderen.

 

 

In oktober 2015 werden daarvoor een aantal maatregelen ingevoerd op proef (fietsstraten, schoolostraten en knippen van straten.) Deze maatregelen werden geëvalueerd en de meeste werden zeer positief onthaald. Op de plaatsen waar de meningen verdeeld waren of er nieuwe knelpunten ontstonden, werd advies gevraagd aan een extern mobiliteitsdeskundige. De resultaten van de enquête per straat vindt u wanneer u klikt op de straatnaam hieronder.

Dit wordt de situatie vanaf het nieuwe schooljaar:

  • Schoolstraten

 

Dit zijn straten waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag voor een half uur worden afgezet voor ingaand gemotoriseerd verkeer (begin en einde schooldag). De nadars van de schoolstraten worden systematisch vervangen door een octopuspaal met telescopische arm.

WEVELGEM

Hoogstraat

Hier wordt de schoolstraat definitief ingevoerd. Het zebrapad in de Hoogstraat (kant Lode de Boningestraat) en de zoen- en vroemzone in de Stationstraat verdwijnen. Er komt een overrrijdbare voetpaduitstulping aan het kruispunt Hoogstraat - Stationsstraat, zodat de oversteeklengte voor voetgangers beperkt wordt en de zichtbaarheid verbetert. De parkeerplaatsen in de Lode de Bodeningestraat verdwijnen in het gedeelte tussen spoorweg en Hoogstraat. Momenteel leidt dit tot een zeer gevaarlijke situatie voor de jonge fietsers die hier moeten uitwijken. Ter compensatie komen er 3 plaatsen voor kortparkeren (shop&stop) aan de noordzijde van de parking naast het zwembad.

 

 Goudenregenstraat

Hier wordt de schoolstraat definitief ingevoerd. De zuidelijke arm van de Goudenregenstraat wordt afgesloten, fietsers zullen wel nog door kunnen. Er komt een nieuw zebrapad tussen de parkeerplaatsen aan de kerk en de Goudenregenstraat. Het voetpad wordt breder gemaakt ter hoogte van de schoolpoort in de Oleanderstraat, zodat de oversteeklengte beperkt wordt en de voetgangers die willen oversteken beter zichtbaar worden. Er komt een ruimer parkeerverbod.

 

 

 

 Kleine_Wijnbergstraat

Hier wordt de schoolstraat definitief ingevoerd. Het voetpad zal verbreed worden aan de schoolpoort zodanig dat wachtende ouders meer plaats hebben. De verkeersstroom in de Wijnbergstraat wordt verder onderzocht.

 

 

 Rozenstraat

Hier zal enkel 's morgens de schoolstraat ingevoerd worden. De tweede toegang naar de school via de Minister de Taeyelaan blijft (naast woningen De Vlashaard), zodat de verkeersstroom verdeeld wordt.

 

 

  • Fietsstraten

 

 

Fietsstraten zijn straten waar de auto ten allen tijde achter de fietsers moet blijven. In een fietsstraat mag je 30 km/u rijden.

  Deken_Jonckheerestraat

 
Hier wordt de fietsstraat definitief ingevoerd. Aan de noordzijde tussen de Acaciastraat en het Sociaal Huis-gebouw wordt definitief een parkeer- en stationneerverbod ingevoerd.

 

 

 

 Poststraat

Hier wordt de fietsstraat definitief ingevoerd.

 

  • Knippen van een straat

 

 Normandiestraat

De straat wordt definitief geknipt. De rijbaanversmalling ter hoogte van de fietstoegang van de school in de Lijnwaadstraat wordt aangepast.

De ruimte langs de overkant van de school wordt wachtruimte voor (groot)ouders die hun kinderen komen afhalen. Eerst met enkele banken om in een later fase definitief aan te leggen.