Verkeersveiligere schoolomgevingen voor Wevelgem

Sinds 1977 is het aantal gemotoriseerde voertuigen meer dan verdubbeld. Dit vereist een aangepast mobiliteitsbeleid. De gemeente kiest in haar beleid voor het verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-principe:

 • eerst kiezen voor Stappen en Trappen
 • daarna Openbaar Vervoer
 • en pas in laatste instantie Privé-vervoer.

Dit werd vertaald in het fiets- en parkeerplan waarin Wevelgem extra wil inzetten op het creëren van veilige schoolomgevingen voor de kinderen.

In oktober 2015 werden daarvoor een aantal maatregelen ingevoerd op proef (fietsstraten, schoolstraten en knippen van straten).

Deze maatregelen werden geëvalueerd en de meeste werden zeer positief onthaald. Op de plaatsen waar de meningen verdeeld waren of er nieuwe knelpunten ontstonden, werd advies gevraagd aan een extern mobiliteitsdeskundige. 

Schoolstraten

Dit zijn straten waarin een school gevestigd is en tweemaal per dag voor een half uur worden afgezet voor ingaand gemotoriseerd verkeer (begin en einde schooldag). 

 • Hoogstraat
 • Goudenregenstraat
 • Kleine Wijnbergstraat
 • Rozenstraat
 • Poststraat
 • processieweg

Fietsstraten

Fietsstraten zijn straten waar de auto ten allen tijde achter de fietsers moet blijven. In een fietsstraat mag je 30 km/u rijden.

 • Deken Jonckheerestraat
 • Poststraat
 • artoisstraat: tussen menenstraat en pastoor van lerberghestraat

Fietszones

Er is een fietszone in Moorsele en in Gullegem.

Moorsele

De zone omvat:

 • de Caesar Gezellestraat tussen de Rozenstraat en Secretaris Vanmarckelaan,
 • de Salinusstraat,
 • de Damberdstraat,
 • de Kasteeldreef,
 • de Kafhoek,
 • de Mouterijstraat,
 • Sint-Maartensplein,
 • de Burgemeester Pareitlaan,
 • de Ieperstraat tot aan de Ledegemstraat,
 • de Overheulestraat tot aan de Berkenlaan,
 •  de Rozenstraat tussen de Overheulestraat en Minister de Taeyelaan.

Gullegem

De zone omvat:

 • de Poststraat,
 • de Peperstraat tot aan huisnummer 15,
 • de Bankstraat tot aan huisnummer 21,
 • de Bissegemstraat tot aan Pastorijweg,
 • de Koningin Fabiolastraat tot aan Processieweg,
 • de Processieweg,
 • de Krekkelaarstraat,
 • de Bouwstraat,
 • de Heulestraat tot aan Bouwstraat,
 • de Gulleheemlaan,
 • Steegje,
 • de Pastorijweg.