Referentieadres

Maak een afspraak

Een persoon zonder vast adres kan vragen om ingeschreven te worden op een referentieadres. Dit is het adres waar een andere persoon is ingeschreven. De persoon die reeds ingeschreven is en de inschrijving als referentieadres van een andere persoon aanvaardt, verbindt zich ertoe alle voor die persoon bestemde post of alle administratieve documenten aan hem te bezorgen.  Deze verbintenis wordt afgesloten door ondertekening van het hiervoor bestemd document. De persoon die de inschrijving aanvaardt, kan zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechtspersoon

Voorwaarden

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot volgende categorieën van personen:

  • de personen die in een mobiele woning verblijven;
  • de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente;
  • de leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin;
  • de leden van het diplomatieke en het consulaire personeel en hun gezin;
  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;
  • de personen die bij gebrek van voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben.
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Document die het behoren tot bovenvermelde categorie aantoont