Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid (vergunning klasse C)

De Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, beperkt de plaatsen waar kansspelen mogen uitgebaat worden tot:

  • Drankgelegenheden: klasse C
  • Speelautomaathallen (lunaparken): klasse B
  • Casino's: klasse A

Om een kansspel of kansspelinrichting te mogen uitbaten moet een vergunning worden aangevraagd bij de Kansspelcommissie.

In drankgelegenheden en cafés (klasse C) zijn enkel bingotoestellen of 'one-balls' toegelaten.Hiervan kunnen maximum 2 toestellen per drankgelegenheid geëxploiteerd worden. Bij de aanvraag van een vergunning klasse C bij de Kansspelcommissie moet een advies van de Burgemeester worden gevoegd, waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan. Zie ook "Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken".

De vergunning afgeleverd door de Kanspelcommissie blijft 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Het is noodzakelijk om over een "Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken" te beschikken vooraleer een vergunning voor het plaatsen van een kansspel kan aangevraagd worden.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart 
  • De aanvrager dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Dit kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken van de woonplaats. Indien de aanvrager woonachtig is in Wevelgem wordt dit uittreksel door de dienst burgerzaken zelf opgevraagd.
  • De "Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken'".
  • Verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.