Pensioenen

  • Pensioenleeftijd | De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden vroeger met pensioen.
  • Bedrag | De berekening van je pensioenbedrag gebeurt op basis van je inkomsten, de duur van je loopbaan, de loopbaanbreuk en de eventuele gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Het wordt indien nodig aangevuld tot het minimumpensioen.

Vragen?

Je kan terecht bij het loket Sociale Zaken met vragen over je (toekomstig) pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen, inkomensgarantie voor ouderen, het pensioen van gescheiden partners,…), begeleiding bij de verschillende administratieve stappen van je pensioenaanvraag, opmaak van je pensioenberekening, …

Niet vergeten! Breng hiervoor zeker je eID en PINcode mee.

Meer info online

Zelf je pensioendossier inzien en/of een aanvraag indienen kan via mypension.be.

De Federale Pensioendienst vind je via  pensioenpunt.

Extra informatie

Meer informatie vind je ook bij de Federale Pensioendienst.  Zelf je pensioendossier inzien en/of een aanvraag indienen kan via mypension.be.