Attest van leven

Het levensbewijs is een attest waarmee een inwoner kan aantonen dat hij nog in leven is, zonder dat hij zich persoonlijk bij een andere instantie moet aanmelden. Dit bewijs wordt veelal gevraagd voor een pensioenkas.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart