Vergunning Torrestraat 153

Gepubliceerd op Donderdag 21 maart 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Ruben en Evelien Houtekier-Maes, Kwadestraat 37, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een woning na het slopen van de bestaande woning,

voor de percelen, gelegen Torrestraat 153, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0418K en 0418R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 maart 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.