Bekendmaking Meldingsakte Verhaeghe nv

Gepubliceerd op Woensdag 03 april 2024

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

AANNEMINGSBEDRIJF VERHAEGHE nv, Kuipebosstraat 9, 8880 Ledegem heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over de tijdelijke bronbemaling voor de bouw van een kelder

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlarem-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2°a), 

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/perceel: 

Kwadestraat 207
Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 64L 

Inrichtingsnummer: 20240311-0075

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 maart 2024 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum op afspraak ter inzage bij de dienst RSWO cel-milieuvergunningen op volgend adres:

Beroepsmogelijkheid 
Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 Brussel 

Voor meer informatie contacteer dienst RSWO – Cel milieuvergunningen.