Financiële steun op maat

Dreig je in financiële moeilijkheden te komen? Kan je je noodzakelijke kosten niet meer betalen omdat je inkomen te beperkt is? Meld je dan aan in het Sociaal Huis. Via een individueel onderzoek bekijkt een maatschappelijk werker hoe we je kunnen helpen.

Wie kan financiële steun krijgen? 

  • Je woont in Wevelgem en je inkomen is lager dan een bepaald bedrag. Dit bedrag verschilt van gezin tot gezin. De sociale dienst houdt onder andere rekening met alle inkomens, huishuur, spaargelden en inwonende gezinsleden.
  • De toekenning van financiële steun is afhankelijk van jouw medewerking aan het hulpverleningstraject.
     

We bieden hulp bij verschillende soorten kosten

Hierbij enkele voorbeelden. Stel jouw vraag en de sociale dienst bekijkt welke hulp best past: 
Hoge medische kosten | kosten verbonden aan energieverbruik | schoolkosten | begrafeniskosten | vrije tijd | kosten verbonden aan toegang tot digitale tools en internet | energiefactuur | ....


Vrije tijd


 

Tussenkomst in zorgkosten


 

Energie

Heb je ondersteuning nodig bij het betalen van je energierekening? Of ontdek op welke toelages je recht hebt.


 

Huurwaarborg

 Wanneer je gaat huren, ben je wettelijk verplicht een waarborg te betalen. En het is niet altijd evident om een waarborg van 3 maanden huur te betalen

Je kan bij het Sociaal Huis terecht voor kosten verbonden aan huisvesting zoals huurwaarborg bij verhuis.


 

Verminderd tarief kinderopvang

Gaat je kind naar een kinderopvang waarbij de kostprijs berekend wordt volgens je inkomen? En is de kostprijs té hoog voor jouw situatie? Dan heb je misschien recht op een extra vermindering van het dagtarief.