Financiële steun aan vreemdelingen

Personen die omwille van hun nationaliteit of statuut niet in aanmerking komen voor het leefloon kunnen een steun vragen gelijk aan het bedrag van het leefloon.

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - sociale dienst

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Verblijfsdocumenten

Meer info

Verdere info vindt u op de website van het Federaal Agentschap voor Asielzoekers.

Stap 1

Aanmelden bij een maatschappelijk werker

Stap 2

Onderzoek en beslissing
Via de intake en verdere gesprekken wordt een sociaal - financieel onderzoek gevoerd. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het bijzonder comité van de sociale dienst een beslissing.

Stap 3

Uitkering
Indien er een positieve beslissing valt, wordt de steun uitgekeerd en de cliënt wordt verder begeleid met de bedoeling zijn sociaal-financiële situatie te verbeteren. Via arbeidsbegeleiding wordt gezocht naar aangepast werk, indien het wettelijk toegelaten is.