Voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen en op loon

Indien de uitbetaling van sociale zekerheidsuitkeringen of loon te lang op zich laten wachten, kan het Sociaal Huis een voorschot toekennen hierop. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of loon uitbetaald wordt.

Voorwaarden

Voor inwoners van Wevelgem van wie de uitbetaling van de uitkering of loon op zich laat wachten.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven
  • Indien mogelijk: bewijs van het recht op een uitkering of loon