Archiefopzoekingen

Archief Burgerlijke Stand

Het archief van de vroegere zelfstandige gemeente Wevelgem, Gullegem en Moorsele bevindt zich in Wevelgem.

De registers van de burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden in overeenstemming met de huidige geldende wetgeving.  Om de registers niet te beschadigen, gebeurt dit via Scan Search. De registers zijn niet op papier toegankelijk. Akten van de burgerlijke stand zijn openbaar vanaf 100 jaar (geboorten); 75 jaar (huwelijken) en 50 jaar (overlijdens) (Wet van 1 april 2019  en KB Genealogische opzoekingen 1 mei 2021)

Archief bevolkingsboeken

De bevolkingsboeken van de drie deelgemeenten Gullegem, Moorsele en Wevelgem van meer dan 120 jaar oud kunnen ook via Scan Search geraadpleegd worden. 

Archiefstukken gemeentelijke administratie

Voor alle andere archiefstukken neem je best contact op met de ambtenaar archief en informatie.  Archiefstukken van meer dan 30 jaar zijn toegankelijk op voorwaarde dat de wet op de privacy gerespecteerd wordt. In geval van twijfel kan je de archiefstukken aanvragen via de  procedure openbaarheid van bestuur.

De notulen van de gemeenteraad zijn ook openbaar.Archiefstukken stedenbouw

Je kan ook navragen of er bijvoorbeeld plannen van je huis (of een huis dat je wil kopen) bestaan. Je kan deze dossiers inkijken als je een formulier tekent.

Voorwaarden
  1. Raadplegen van akten uit de Burgerlijke Stand kan volgens de geldende huidige wetgeving. 
  2. Archiefstukken van meer dan 30 jaar kunnen ingekeken worden met inachtneming van de wet op de privacy. 
  3. De notulen van de zittingen van de gemeenteraad zijn vrij te raadplegen.

Je kan de stukken ook opzoeken via de online catalogus Probat: http://probat.west-vlaanderen.be/ 

Daar vind je de archiefstukken van een aantal West-Vlaamse gemeenten en de provincie.

De gewenste stukken kan je online aanvragen.  

Sommige archiefstukken zijn nog niet in probat ingevoerd.  Kijk daarvoor in de volgende inventarissen van Wevelgem en Gullegem.  (Moorsele is bijna volledig ingevoerd in probat). 

Inventaris Wevelgem 1830-1930

Inventaris Gullegem 1830-1930

Je kan de stukken uit het archief in de leeszaal komen inkijken. Je maakt daarvoor best een afspraak.  Je kan de stukken  vooraf aanvragen zodat je niet hoeft te wachten.  Neem daarvoor contact op met de dienst archief. 

 

 

Kosten

Om de documenten in te kijken, hoef je niks te betalen. Kopies aan de voorziene kostprijs.

Er is wel een retributiereglement op het opzoeken en afleveren van inlichtingen uit het archief, inclusief genealogische opzoekingen, opgezocht door de gemeentelijke administratieve diensten, voor zover deze inlichtingen niet moeten worden voorgelegd in het kader van een wettelijke, reglementaire, administratieve of gerechtelijke procedure.

Wat moet je meenemen?

Aanvraagprocedure Openbaarheid van bestuur voor archiefstukken meer dan 30 jaar mits twijfel (wet op de privacy).