Archiefopzoekingen

Archief Burgerlijke Stand
Het archief van de vroegere zelfstandige gemeente Wevelgem, Gullegem en Moorsele bevindt zich in Wevelgem.
De registers van de burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden. Voor inzage in stukken van minder dan 100 jaar is er voor genealogisch onderzoek toelating van de rechtbank nodig.

Archief bevolkingsboeken
De bevolkingsboeken van de drie deelgemeenten Gullegem, Moorsele en Wevelgem van meer dan 120 jaar oud kunnen geraadpleegd worden. 

Archiefstukken gemeentelijke administratie
Voor alle andere archiefstukken neem je best contact op met de ambtenaar archief en informatie of kom gerust even binnen tijdens de openingsuren. Archiefstukken van meer dan 30 jaar zijn toegankelijk op voorwaarde dat de wet op de privacy gerespecteerd wordt. In geval van twijfel kan je de archiefstukken aanvragen via de  procedure openbaarheid van bestuur.
De notulen van de gemeenteraad zijn ook openbaar.

Archiefstukken stedenbouw
Je kan ook navragen of er bijvoorbeeld plannen van je huis (of een huis dat je wil kopen) bestaan. Je kan deze dossiers inkijken als je een formulier tekent.

Voorwaarden
  1. Raadplegen van akten uit de Burgerlijke Stand die ouder zijn dan 100 jaar zijn openbaar.
  2. Raadplegen van akten uit de Burgerlijke Stand die minder dan 100 jaar oud zijn, kan na toelating van de Familierechtbank te Kortrijk. Als je akten nodig hebt van jouw familie waarvan de afstamming in rechte lijn is, heb je geen toelating nodig (vb ouders, grootouders).
  3. Archiefstukken van meer dan 30 jaar kunnen ingekeken worden met inachtneming van de wet op de privacy. Voor de vroegere zelfstandige gemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele is een inventaris beschikbaar voor de periode 1830-1930.
  4. De notulen van de zittingen van de gemeenteraad zijn vrij te raadplegen.

Je kan de stukken ook opzoeken via de online catalogus Probat: http://probat.west-vlaanderen.be/ 
Daar vind je de archiefstukken van een aantal West-Vlaamse gemeenten en de provincie.
De gewenste stukken kan je online aanvragen.  

Je kan stukken uit het archief tijdens de openingsuren komen inkijken.
Klik hier voor je elektronische aanvraag (voor stukken die nog niet opgenomen zijn in de probat-catalogus).

 

Kosten

Om de documenten in te kijken, hoef je niks te betalen. Kopies aan de voorziene kostprijs.

Er is wel een retributiereglement op het opzoeken en afleveren van inlichtingen uit het archief, inclusief genealogische opzoekingen, opgezocht door de gemeentelijke administratieve diensten, voor zover deze inlichtingen niet moeten worden voorgelegd in het kader van een wettelijke, reglementaire, administratieve of gerechtelijke procedure.

Wat moet je meenemen?

Toelating  Familierechtbank voor akten van de burgerlijke stand minder dan 100 jaar.

Aanvraagprocedure Openbaarheid van bestuur voor archiefstukken meer dan 30 jaar mits twijfel (wet op de privacy).