nauwe zorg

2 personen die elkaars hand vasthouden

Eén unit van 14 bewoners richt zich naar bewoners die in hoge mate sturing, nauwe begeleiding en zorg nodig hebben.

De mensen in deze afdeling zijn verzorgingsbehoevende personen met dementie die zich bevinden in de fase van verzonken ik of in een overgangsfase van het het verdwaalde-ik naar het verzonken-ik.

De verwardheid treedt steeds meer op de voorgrond waardoor de wereld steeds chaotischer komt, ze verliezen duidelijk contact met realiteit en/of hebben een storend gedrag zoals bv voordurend rondlopen, nervositeit, ...

Door deze nabije zorg, door de kleinschaligheid van de afdeling, en door de acceptatie van de bewoners in hun afhankelijkheid van zorg en begeleiding, wordt er een rust gecreëerd die voor de bewoners van heel groot belang is.